-

Program Profilaktyczny „Archipelag Skarbów” w naszej Gminie

GL A S MW dniach 9-10.03. 2022 r. do Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeźnicy zaprosiła uczniów klas VIII z terenu naszej Gminy na Program Profilaktyczny „Archipelag Skarbów”.

 

 

 

 

 

 

W zajęciach Programu wzięło udział 156 uczniów, 47 nauczycieli i 7 rodziców. „Archipelag Skarbów”, to program autorstwa doktora psychologii Szymona Grzelaka - prezesa Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej w Warszawie. Program ten opiera się na modelu profilaktyki zintegrowanej, czyli takiej, która łączy różne dziedziny profilaktyki, aby skutecznie przeciwdziałać możliwie szerokiemu spektrum zachowań ryzkownych równocześnie. Program odwołuje się do marzeń i pragnień młodych ludzi związanych ze szczęściem w życiu osobistym i w miłości oraz realizacją życiowych pasji.

 

Główne tematy, które Program porusza, to: szczęście w życiu, miłość i seksualność w kontekście dojrzałego, trwałego związku. Zawiera elementy warsztatu pracy nad komunikacją, zachowaniami agresywnymi, asertywnością. Prowadzony jest w formie multimedialnego show, dostosowanego do młodych odbiorców. W ramach programu odbyły się dwa czterogodzinne spotkania z uczniami, szkolenie dla Rady Pedagogicznej oraz spotkanie z rodzicami.

Program „Archipelag Skarbów” został wpisany do systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii. Łącząc w sobie atrakcyjną formę z silnym przekazem treści profilaktycznych program skutecznie wpływa na zmianę przekonań normatywnych młodych ludzi.

Dzięki szerokiemu zakresowi interesujących treści program odegrał ważną rolę w pracy wychowawczej z młodzieżą szkolną. Stanowi cenną i skuteczną pomoc w przeciwdziałaniu zachowaniom problemowym i ryzykownym naszej młodzieży.


Program w dużym stopniu przyczynił się do refleksji młodzieży nad „drogą do realizacji marzeń, miłości i osobistego szczęścia”. Trenerzy z pomocą młodzieży starali się odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:

– Jak budować szczęśliwe życie?

– Co może dać człowiekowi prawdziwe i trwałe szczęście?

– Jak budować więzi z innymi?

– Czy warto mieć marzenia i pasje?

– W jaki sposób okazywać szacunek?

– Jakie są różne rodzaje miłości?

– W jaki sposób opanować wewnętrzne siły o charakterze seksualnym?

– Jaka musi być miłość, by dawała człowiekowi szczęście?

 

Kolejnym ważnym przesłaniem, wynikającym z programu jest to, że każdy człowiek jest „gwiazdą”. Podobnie jak gwiazda ma pięć ramion, tak człowiek składa się z: rozumu, ducha, więzi, ciała i uczuć. Ważne jest, by młody człowiek w swoich wyborach kierował się rozumem. Życie człowieka jest nieustanną podróżą i od nas samych zależy, czy dotrzemy do upragnionego celu, jakim jest szczęście. Można go długo szukać, ale warto, bo jest ono bezcennym darem dla człowieka.

 

Życzymy naszej młodzieży, by odnaleźli swój SKARB – swoje SZCZĘŚCIE.

 

 

Galeria Fotograficzna >> zobacz

 

LICZNIK ODWIEDZIN

Dzisiaj5
Wszystkie11432