-

Skuteczna profilaktyka - polecana publikacja

Vademecum

Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży zostało opracowane przez zespół Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej i wydane we wrześniu 2015 przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (w ramach projektu EFS).

 

 

 

 

 

Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży - pobierz

 

Jest to podsumowanie wielu lat pracy pozytywnej jego autorów.

Z przedmowy:

Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży to publikacja zawierająca racjonalną, spójną i odważną wizję, w której chodzi o coś więcej niż propagowanie zdrowego stylu życia. Chodzi o to, byśmy my, dorośli, skutecznie wspierali młodych ludzi w budowaniu dojrzałego świata wartości i realizacji ich najgłębszych marzeń i celów życiowych. Symbolem tej wizji jest zdjęcie wybrane na okładkę, które oddaje dynamizm i potencjał młodości.

Fundamentem leżącym u podstaw Vademecum są wieloletnie doświadczenia badawcze i praktyczne zespołu autorów i szerszego środowiska związanego z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej. Jesteśmy specjalistami, którzy na co dzień z pasją i zaangażowaniem pracują z młodzieżą, rodzicami, nauczycielami i samorządowcami, a jednocześnie nieustannie szukają sposobów na zwiększenie skuteczności tych działań. Prowadzimy szeroko zakrojone badania nad młodzieżą, tworzymy programy profilaktyczne, a następnie wdrażamy je w bezpośredniej współpracy ze szkołami i samorządem terytorialnym we wszystkich regionach Polski.

Te doświadczenia pozwoliły nam odkryć jak wielu jest pozytywnych dorosłych, którym zależy na dobru młodzieży, i którzy pomimo poważnych barier nie szczędzą wysiłków w działaniach na rzecz wychowania i profilaktyki.

Wierzymy, że skoro sięgasz po tę publikację, jesteś jedną z takich osób.

Słowo Vademecum pochodzi od łacińskiego vade mecum – „pójdź ze mną”. Zapraszamy Cię zatem, Czytelniku, do wspólnej drogi.

Jak wspierać młodych ludzi w przygotowaniach do PODRÓŻY ŻYCIA? Jak wzmocnić ich odporność na złe wpływy? Jak skutecznie zapobiegać zachowaniom ryzykownym i problemom wśród młodzieży? – oto pytania, które stawiamy u początku tej drogi.

Naszą odpowiedź stanowi „Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki”. Myślenie według zasady dźwigni polega na poszukiwaniu punktu oparcia umożliwiającego uzyskanie bardzo dużych efektów pomimo użycia ograniczonych sił i zasobów. „Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki” to siedem punktów oparcia, siedem aspektów rzeczywistości, od których w największym stopniu zależy efektywność działania.

LICZNIK ODWIEDZIN

Dzisiaj5
Wszystkie11432