-

Szkolenie dla przedsiębiorców i sprzedawców...

DSC 0185W dniu 31 maja 2016 r. w Galerii polsko - słowackiej w Brzeźnicy odbyło się szkolenie dla wszystkich sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Gminy Brzeźnica oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

 

 DSC 0187

Szkolenie przeprowadził Mariusz Nawrot - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, aktualnie na stanowisku Kierownika Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi. Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie i pełnomocnik sądowy Komisji.

W ramach szkolenia przedstawione zostały wybrane zagadnienia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Szkolenie podzielone było na dwa bloki:

Blok I

1. Zasady prawne działań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego

3. Postępowanie sądowe w sprawach o zastosowanie obowiązku przymusowego leczenia przeciwalkoholowego

4. Zadania gminnych komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5. Gromadzenie dokumentacji, ochrona danych osobowych w świetle działań komisji

6. Funkcjonowanie gminnych komisji – zasady organizacyjne

Blok II

1. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – procedura administracyjna 2. Zasady opiniowania przez komisję wniosków o wydanie zezwoleń

3. Uprawnienia komisji i urzędów gmin w zakresie kontroli punktów sprzedaży alkoholu \

4. Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

5. Dyskusja, wymiana doświadczeń.

 

LICZNIK ODWIEDZIN

Dzisiaj5
Wszystkie11432